0342-424242          info@koesveld.nl

Vermogensvorming, een gedegen plan voor de langere termijn

Hoe start je met beleggen? Bitcoins, zonder onderliggende waarde? Brr, liever niet. Onroerend goed als je daarvoor voldoende middelen hebt? Dat verhuren met alle zorgen die daarbij horen? Of zelfs nul rendement bij leegstand? Het zijn mijn keuzes niet. Mijn voorkeur gaat uit naar beleggen via gespreide belegginsfondsen in grotere bedrijven. Bedrijven met echte intrinsieke waarde. Bedrijven die niet direct omvallen. Om voldoende spreiding te krijgen, geef ik de voorkeur aan beleggingsfondsen die voldoende groot zijn om die spreiding te waarborgen. Een brede spreiding met als gevolg een lager risico. Immers als er een bedrijf omvalt, merk je daar in een voldoende groot beleggingsfonds erg weinig van. Missers voorkomen is een van de pijlers van gedegen beleid om rendement te maken. De vermogensbeheerder vult dat voor u in.

Beperk de hebzucht. De meeste mensen krijgen een waas voor de ogen bij extreme rendementen. Men vergeet echter de risico's. Waarom zou u als onervaren belegger ineens superrijk kunnen worden? Daar zitten vaak enorme risico's aan. Ons advies is dan ook, beleg binnen je eigen risicoprofiel. Het risico wat je kunt en wilt dragen als de beurs toch naar beneden gaat. Alleen zo kun je op langere termijn vermogen gedegen opbouwen. Beheersing bij hebzucht en angst. Beide zijn rare ervaringen bij beleggen en liggen verschrikkelijk dicht bij elkaar.

Goede persoonlijke planning is de start van iedere belegging. Waar sta je nu, wat zijn de huidige bezittingen, wat zijn de doelen en de wensen? Waar word je echt gelukkig van? Welke risico's loop je nu al? Als dat ingevuld is, dan kun je via het risicoprofiel starten met beleggen. In ons financieel cafe wordt het dan echt genieten. Genieten van vermogen met ingebouwde rust.

Deze dienstverlening gaat uit van een minimaal vermogen van € 40.000.