Vermogen dat rust geeft

Met onze 30 jaar ervaring helpen wij u om dit in elk stadium verder te ontwikkelen

Vermogen creëren

Een vuistregel: doorlopend minimaal 10% van het inkomen reserveren vanaf de eerste verdienste. En uitsluitend beleggen volgens het persoonlijke risicoprofiel bij uw vermogensbeheerder.


Vermogen beheren

Als de eerste stappen zijn gezet, begint het vermogen zich te ontwikkelen. Doorlopend bijstorten, niet opnemen voor onverwachte zaken, zorgen voor een verdere groei van het vermogen. De beleggingen blijvend afstemmen op het persoonlijke risicoprofiel. 

Vermogen laten groeien

Als de vervolgstappen zijn gezet, dan plukt men na jaren de vruchten van voldoende vermogen. Dit geeft financiele onafhankelijkheid. De beleggingen blijvend afstemmen op het persoonlijke risicoprofiel. Persoonlijke wensen zijn in te vullen met het vermogen.